Casos relevantes

As sentenzas máis relevantes, pola complexidade do asunto, xestionadas pola noso despacho

O noso despacho consegue incrementar a pensión compensatoria concedida ao noso cliente cando chega a xubilación do obrigado

Pois o feito de chegar á xubilación debe considerarse, non só como motivo de diminución e/ou extinción, senón que en ocasións (como a actual) debe ser motivo de incremento.

Pensión compensatoria incrementada con la jubilación.pdf

Conseguimos o establecemento dunha pensión compensatoria elevada a pesar da diminución de ingresos alegada en contrario, con expresa imposición de custas ao adversario

Alegamos unha opacidade de ingresos ao contrario, que tiña un alto nivel de vida, inviable co declive económico que alegou.

Pensión compensatoria de 2000 euros, época de covid.pdf

Conseguimos demostrar a inocencia e absolver ao noso cliente por un presunto delito de malos tratos ao seu fillo menor de idade

Foi un caso no que se produciu unha clara manipulación do menor, coa única intención de impedir o exercicio da patria potestade e garda.

Absolución de abusos sexuales.pdf