Aparicións en televisión y prensa

Entrevistas realizadas a Susana Barrallo, como avogada especialista en Dereito de Familia, nos programas "Bos días" e "A Revista" da televisión de Galicia.

Aparicións,  en televisión e prensa, de Susana Barrallo avogados, como especialistas en Dereito de Familia